Hipoteka bez tajemnic

Historia kredytowa. Scoring BIK

Popularnym mitem jest to, że karta kredytowa lub telewizor na raty zwiększy możliwości otrzymania kredytu hipotecznego. W rzeczywistości może to wpłynąć tylko na scoring BIK.

Ocena BIK jest często przedmiotem zainteresowania klientów w przypadku planowanego kredytu hipotecznego. BIK, przygotowując ocenę punktową korzysta z własnego algorytmu, uwzględniając wiele parametrów, między innymi opóźnienia w spłacie zobowiązań, ilość zobowiązań finansowych, czas ich trwania, liczbę zapytań o ocenę punktową przez banki itp. Celem jest określenie prawdopodobieństwa, z jakim występuje ryzyko opóźnień w spłacie nowego kredytu. Informacje o ocenie punktowej BIK można sprawdzić samodzielnie, pobierając płatny raport.

Raport z BIK, który pobierają banki różni się od tego, który można pobrać samodzielnie. Ocena jest wydawana w inny sposób. Możliwa jest sytuacja, w której samodzielnie pobrany raport nie będzie budził zastrzeżeń, natomiast ten, który otrzyma bank będzie przedstawiał inną sytuację. Banki, oceniając ryzyko udzielenia kredytu hipotecznego samodzielnie przygotowują ocenę punktową klienta, stosując inne metody oceny, niż BIK. Oznacza to, że nie należy przejmować się liczbą punktów BIK, nie ma ona znaczenia w przypadku kredytów hipotecznych pod warunkiem, że nie występowały opóźnienia w spłacie zobowiązań. Nie jest też problemem brak informacji w BIK o naszej osobie.

W przypadku kredytów hipotecznych brak historii kredytowej, czyli brak posiadania w przeszłości zobowiązań w postaci pożyczek, kredytów, kart kredytowych, limitów odnawialnych itp. nie stanowi przeszkody do uzyskania kredytu hipotecznego. Nie ma to też wpływu na warunki kredytu.

Inną sytuacją jest negatywna historia kredytowa, czyli opóźnienia w spłacie zobowiązań w przeszłości. Taka sytuacja może uniemożliwić otrzymanie kredytu hipotecznego.

Niekorzystnie również działa duża liczba zobowiązań, a szczególnie tak zwanych chwilówek. W oczach banku oznacza to problemy z płynnością finansową.

Historia kredytowa ma jednak znaczenie w przypadku pożyczek gotówkowych i podobnych produktów, które nie są zabezpieczone na nieruchomości.