Hipoteka bez tajemnic

Zdolność kredytowa. Co to jest, jak ją zbudować.

Zdolność kredytowa to maksymalna kwota kredytu, jaką może pożyczyć danemu kredytobiorcy bank. Zdolność kredytowa zależy głównie od wysokości dochodów, ich źródła oraz aktualnie posiadanych zobowiązań. Istotna jest też ilość osób w gospodarstwie domowym oraz koszty jego utrzymania. Każdy bank w trochę inny sposób bada zdolność kredytową. Najczęściej ocena zdolności kredytowej dokonywana jest przez banki dwoma sposobami. Pierwszy to analiza ilościowa, polegająca na obliczeniu przez algorytm maksymalnej wysokości raty, a co za tym idzie maksymalnej wysokości kredytu.

Drugi to analiza jakościowa, gdzie weryfikowane są ewentualne opóźnienia w spłacie zobowiązań, dane statystyczne, czyli spłacalność kredytów w grupie podobnej do profilu danego kredytobiorcy, branża zatrudnienia, rodzaj i wielkość pracodawcy oraz wiele innych danych. Dokładne procedury są objęte tajemnicą banku. Ten drugi etap analizy następuje po złożeniu wniosku kredytowego, może skutkować zmniejszeniem pierwotnej kwoty lub decyzją negatywną.

Koszty utrzymania gospodarstwa domowego

Każdy bank zakłada minimalne koszty utrzymania gospodarstwa domowego w zależności od liczby osób, a czasami również lokalizacji oraz dochodów. Jeśli podamy bankowi mniejsze koszty utrzymania niż te, które wynikają z danych banku to przyjęta zostanie wyższa kwota. Jeśli deklarowane koszty utrzymania gospodarstwa domowego będą wyższe niż minimalne jakie zakłada bank to również przyjęta będzie wyższa kwota.

Jak zwiększyć zdolność kredytową?

Najprostszym sposobem jest zmniejszenie liczby zobowiązań. Spłata pożyczek i kredytów gotówkowych, zamknięcie lub zmniejszenie limitów kart kredytowych, zamknięcie limitów odnawialnych może znacząco wpłynąć na zdolność kredytową.

Kolejną możliwością jest zwiększenie dochodów. Mimo, że banki w przypadku umowy o pracę analizują średnią dochodów z 3, 6 lub nawet 12 ostatnich miesięcy są możliwości uwzględnienia podwyżki wynagrodzenia. Często potrzebny jest do tego aneks do umowy o pracę, wraz ze zmianą stanowiska lub zakresu obowiązków. Czasami może być też potrzebna zmiana umowy z czasu określonego na nieokreślony.

Innym rozwiązaniem jest dodatkowy kredytobiorca. Przystąpienie do kredytu z osobą trzecią uzyskującą dochody bardzo poprawia zdolność kredytową. Zwrócić trzeba uwagę na wiek dodatkowego kredytobiorcy. Każdy bank ma ograniczony maksymalny wiek najstarszego kredytobiorcy w chwili spłaty zobowiązania.

Historia kredytowa

Wbrew obiegowej opinii pozytywna historia kredytowa nie zwiększa zdolności kredytowej w przypadku kredytów hipotecznych. Więcej o tym można przeczytać w artykule “historia kredytowa”.