Hipoteka bez tajemnic

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czy maksymalna kwota kredytu w programie może być przekroczona?

Tak, ograniczona jest jedynie kwota podlegająca dopłatom. Można uzyskać większą kwotę kredytu, ta powyżej limitu będzie miała standardowe oprocentowanie.

Czy kwota dochodów może być przekroczona?

Przekroczenie limitów dochodowych nie eliminuje z programu. W przypadku singla każda złotówka ponad  limit skutkuje zmniejszenie kwoty dopłaty o 50 groszy. W przypadku dwu lub więcej osobowego gospodarstwa domowego każda złotówka skutkuje obniżeniem dopłaty o 25 groszy.

Czy posiadanie nieruchomości wyklucza z programu?

 

Z programu można skorzystać także w przypadku posiadania nieruchomości pod warunkiem co najmniej 3 dzieci w gospodarstwie domowym.

Jak długo będą udzielane kredyty w programie?

 

Kredyty w programie mają być udzielane do końca roku 2025.

Od czego zależy maksymalna kwota kredytu w programie?

Maksymalna kwota kredytu w programie jest zależna od liczby osób w gospodarstwie domowym – każda kolejna osoba w gospodarstwie domowym zwiększa maksymalną kwotę kredytu. W przypadku kredytów przeznaczonych na zakup nieruchomości w miastach w których wartość odtworzeniowa ceny 1 m2 przekracza o co najmniej 15% średnią z całej Polski maksymalna kwota kredytu jest zwiększana o 10%. Jeśli ten wskaźnik przekracza średnią o co najmniej 30% to kwota kredytu jest zwiększana o 20%.

Czy można skorzystać z programu razem z rodzicami lub osobą trzecią?

 

Nie, nie ma takiej możliwości. Wymagane jest nabycie nieruchomości przez wszystkich wnioskodawców do majątku wspólnego w przypadku małżeństw bez rozdzielności majątkowej lub w udziałach nie innych niż 50% w pozostałych przypadkach.