Hipoteka bez tajemnic

Przydatne

Dokumenty

Umowy przedwstępne

Umowy przedwstępne różnych nieruchomości

Aneks do umowy przedwstępnej

Przydatny jeśli wymagane będą zmiany w już podpisanej umowie

Przykładowe kosztorysy

Sprawdzone kosztorysy budowy domu i remontu mieszkania

KW-WPIS

Przykłady wniosków o wpis oraz o wykreślenie hipoteki.

Protokół zdawczo-odbiorczy

Przydatny przy zakupie nieruchomości.