Hipoteka bez tajemnic

Wniosek o wpis lub wykreślenie hipoteki oraz deklaracja PCC

Wpis hipoteki - przykład

Wykreślenie hipoteki - przykład

Deklaracja PCC - przykład

Powyższe wzory stanowią przykład wypełnionego wniosku KW-WPIS. Wniosek powinien być zawsze indywidualnie dostosowany. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule https://hipotekabeztajemnic.pl/2024/03/17/wniosek-o-wpis-hipoteki-kw-wpis-wzor-z-omowieniem/