Hipoteka bez tajemnic

Mieszkanie na start/ Kredyt 0%

Kto może skorzystać?

single do 35 roku życia

osoby starsze, które mają co najmniej jedno dziecko

osoby, które nie miały nieruchomości mieszkalnej (mieszkania lub domu jednorodzinnego)

Czy są ograniczenia ceny nieruchomości?

brak limitu wkładu własnego

brak limitu ceny nieruchomości
 
brak limitu ceny m2

Ile wynosi oprocentowanie?

1,5% w przypadku singli i gospodarstw dwuosobowych

1% w przypadku gospodarstw trzyosobowych, 

0,5% w przypadku gospodarstw czteroosobowych

0% w przypadku pięciu i więcej osób w gospodarstwie domowym

Ile wynosi kryterium dochodowe?

10 000 zł brutto w przypadku singla

18 000 zł brutto w przypadku gospodarstwa dwuosobowego

23 000 zł brutto w przypadku gospodarstwa trzyosobowego

28 000 zł brutto w przypadku gospodarstwa czteroosobowego

33 000 zł brutto w przypadku gospodarstwa pięcioosobowego

Kryterium dochodowe może być przekroczone, ale zmniejsza to dopłaty. Każda złotówka ponad limit zmniejsza dopłaty o 50 groszy w przypadku singli i o 25 groszy w pozostałych przypadkach.

Jaka jest maksymalna kwota kredytu z dopłatami?

Kwota kredytu może być większa, jednak dopłaty są do kwoty:

200 000 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych

400 000 zł w przypadku gospodarstw dwuosobowych

450 000 zł w przypadku gospodarstw trzyosobowych

500 000 zł w przypadku gospodarstw czteroosobowych

600 000 zł w przypadku gospodarstw pięcioosobowych

Każda kolejna osoba w gospodarstwie domowym zwiększa kwotę kredytu z dopłatami o 100 000 zł.

W przypadku nieruchomości położonych w miastach będących stolicami województw w których wartość odtworzeniowa 1m2 przekracza o 15% średnią z całej Polski to kwota kredytu z dopłatą ulega zwiększeniu o 10%, czyli w przypadku gospodarstwa pięcioosobowego do kwoty 660 000 zł.

Jeśli natomiast nieruchomość jest położona w mieście będącym stolicą województwa w którym wartość odtworzeniowa 1m2 przekracza o 30% średnią z całej Polski to kwota kredytu z dopłatą ulega zwiększeniu o 20%, czyli w przypadku gospodarstwa pięcioosobowego do kwoty 720 000 zł.

Wyjątki, ważne informacje

Z programu mogą również skorzystać osoby, które mają nieruchomość mieszkalną i co najmniej 3 dzieci

oprocentowanie wynosi 0% w przypadku kredytu na partycypację w  Towarzystwie budownictwa społecznego (TBS), Społecznej inicjatywie mieszkaniowej (SIM) lub wkład mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej

Dopłaty będą udzielane przez pierwszych 10 lat, po tym okresie kredyt jeśli nie zostanie spłacony wcześniej będzie miał standardowe oprocentowanie.

Jeśli w trakcie trwania dopłat jeden z kredytobiorców odstąpi od umowy kredytowej to dopłaty ulegają ponownemu przeliczeniu zgodnie z aktualną liczbą osób w gospodarstwie domowym.

Z programu można skorzystać również w przypadku posiadania do 50% udziałów w nieruchomości mieszkalnej łącznie przez wszystkich kredytobiorców.

W przypadku kilku kredytobiorców występuje wymóg nabycia całej nieruchomości przez wszystkich kredytobiorców na zasadach współwłasności małżeńskiej lub w udziałach po 50%.

 

Scroll to Top