Hipoteka bez tajemnic

Jak wypełnić wniosek o wykreślenie hipoteki? Wzór z omówieniem.

Po zakupie nieruchomości obciążonej hipoteką lub po spłacie naszego kredytu pojawia się konieczność wykreślenia hipoteki.

Wypełnienie druku KW-WPIS w przypadku wykreślenia hipoteki jest podobne do wniosku o wpis hipoteki, jednak występuje kilka różnic.

Wymagane dokumenty do samodzielnego złożenia wniosku.

Aby złożyć wniosek o wpis hipoteki wymagane są następujące dokumenty:

-zgoda banku na wykreślenie hipoteki (jest również nazywana listem mazalnym),

-pełnomocnictwa osób podpisujących dokumenty w imieniu banku.

Te dokumenty należy uzyskać od banku udzielającego kredytu.

Opłata sądowa za złożenie wniosku o wykreślenie hipoteki to 100 zł.

Jak wypełnić wniosek KW-WPIS?

Podobnie jak w przypadku wniosku o wpis hipoteki na stronie pierwszej podawany jest numer księgi wieczystej nieruchomości oraz dane właściwego sądu.

Na stronie drugiej należy podać żądanie w części „Wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki”. Istotne jest, aby wszystkie dane były poprawne – błędny wpis hipoteki może skutkować koniecznością korekty.

Na stronie trzeciej podawane są dane uczestników postępowania, czyli właścicieli nieruchomości.

W dalszej części podajemy dane uczestnika postępowania, czyli banku, który udzielił kredytu hipotecznego. Należy również wymienić załączniki oraz podpisać wniosek.

Jak prawidłowo złożyć wniosek?

Po przygotowaniu i podpisaniu wniosku należy przygotować jego kopię wraz z załącznikami. Wniosek można złożyć osobiście w sądzie lub korespondencyjnie. Ta ostatnia droga nie jest polecana, niektóre banki jej nie akceptują. W przypadku osobistego składania wniosku oryginał należy dostarczyć do sądu, a kompletną kopię wraz z potwierdzeniem opłaty i przyjęcia przez sąd (stempel lub naklejka) dostarczyć do banku.

 W przypadku wykreślenia hipoteki nie występuje podatek PCC od tej czynności.