Hipoteka bez tajemnic

Kredyt hipoteczny w przypadku branży IT

Uzyskanie kredytu hipotecznego w przypadku branży IT ma swoją specyfikę. Wynika ona głównie z formy zatrudnienia, jaką bardzo często są umowy B2B. Związane są z tym ograniczenia wynikające z minimalnego okresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz ze zdolnością kredytową, która jest niższa, niż w przypadku umowy o pracę. Minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej zależy od konkretnego banku. W części wynosi on 24 miesiące, niektóre wymagają pełnego roku podatkowego, czyli prowadzenia działalności od 1 stycznia do 31 grudnia. Coraz więcej jest banków, które akceptują 12 miesięcy kalendarzowych.

W kilku bankach możliwe jest skrócenie okresu prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku, gdy jest ona kontynuacją poprzedniego zatrudnienia. Akceptowana jest zmiana pracodawcy. Minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej w takim przypadku to od 3 do 6 miesięcy.

Czasami pojawia się również aspekt przychodów w walucie obcej. Zgodnie z rekomendacją KNF kredyt powinien być udzielany w walucie głównego dochodu. Polskie przepisy podatkowe nakazują jednak przeliczanie przychodów w walucie obcej na złotówki. Podejście banków do działalności gospodarczej zarejestrowanej w Polsce z przychodami w walucie innej niż PLN jest bardzo różne. Część odmawia w takich przypadkach kredytowania. Inne obniżają zdolność kredytową. Są też takie, w których nie stanowi to najmniejszego problemu i bez względu na to czy kontrahent rozlicza się z przedsiębiorcą w złotówkach czy też euro bądź dolarach nie ma problemu z uzyskaniem kredytu hipotecznego.

Zdolność kredytowa mocno zależy od formy opodatkowania. Osoby rozliczające się ryczałtem w większości banków będą miały mniejszą zdolność kredytową, niż w przypadku zasad ogólnych (skala) lub podatku liniowego. W przypadku ryczałtu często okazuje się, że mimo wysokich przychodów zdolność kredytowa jest drastycznie niska. Wynika to z tego, że banki nie są w stanie określić rzeczywistych kosztów prowadzenia działalności przy tej formie opodatkowania, a są do tego zobowiązane prawem. Na szczęście są jednak banki, które do ryczałtu nie podchodzą tak rygorystycznie.

Branża IT nie może liczyć na preferencyjne warunki kredytów, jednak ocena scoringowa w przypadku takiego klienta często jest wyższa, niż w przypadku pozostałych działalności gospodarczych. Związane jest to głównie ze stabilnością dochodów.

Kolejnym aspektem związanym z wysokimi dochodami w branży jest czas spłaty kredytu. W wielu wypadkach jest on względnie krótki, co powoduje, że warto skupić się na ofertach banków bez kosztów początkowych, bez opłat za nadpłaty i wcześniejszą całkowitą spłatę.