Hipoteka bez tajemnic

Zwolnienie z podatku PCC przy zakupie pierwszej nieruchomości

Podatek PCC stanowił do tej pory znaczny koszt przy zakupie pierwszej nieruchomości na rynku wtórnym. Stawka podatku wynosi 2% wartości nieruchomości. W przypadku nieruchomości za 500 000 zł wysokość podatku to 10 000 zł, a w przypadku nieruchomości za 1 000 000 zł jest to 20 000 zł podatku od czynności cywilnoprawnych.

Pod koniec sierpnia 2023 wchodzi w życie Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa zmienia art. 9 istniejącej ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych rozszerzając katalog przypadków objętych zwolnieniem.

Zgodnie ze zmienianym artykułem ustawy o PCC od tej pory zwolnieniu będzie podlegał zakup pierwszego prawa własności lokalu mieszkalnego lub działki zabudowanej domem jednorodzinnym. Zwolnienie dotyczy również spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest brak posiadania obecnie i w przeszłości żadnego z wymienionych praw. Dotyczy to również przypadków nabycia tych praw w drodze darowizny lub spadku. Występuje również wyjątek w postaci możliwości skorzystania ze zwolnienia w przypadku posiadania do 50% udziałów nabytych w drodze dziedziczenia.

Posiadanie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, lokalu niemieszkalnego, garażu i podobnych nie stanowi wykluczenia do skorzystania ze zwolnienia.

W przypadku, gdy zakup nieruchomości dokonywany jest wspólnie w udziałach lub do wspólnego majątku ze zwolnienia można skorzystać tylko w przypadku gdy wszystkie osoby nabywające spełniają warunki.

Ustawa jednocześnie wprowadza zwiększenie podatku od czynności cywilnoprawnych do 6% w przypadku nabycia więcej niż 5 lokali mieszkalnych znajdujących się w jednym lub kilku budynkach na tej samej działce.