Hipoteka bez tajemnic

Opłaty notarialne. Ile wynoszą?

Kupując nieruchomość spotkamy się z kosztami w postaci podatków, opłat notarialnych i sądowych. Opłaty te można policzyć w naszym kalkulatorze https://hipotekabeztajemnic.pl/kalkulator-notarialny/

 

Opłaty przy zakupie nieruchomości na rynku wtórnym.

Największym kosztem przy zakupie nieruchomości na rynku wtórnym jest podatek od czynności cywilnoprawnych. Jest to opłata przekazywana przez notariusza do Skarbu Państwa. Podatek ten wynosi 2% wartości transakcji.

Kolejną opłatą jest taksa notarialna, czyli wynagrodzenie notariusza. Maksymalne wartości taksy wynikają z Obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Obwieszenie ogranicza maksymalne stawki, minimalne zależą od konkretnego notariusza.

Następną opłatą jest wniosek wieczystoksięgowy. To opłata za złożenie przez notariusza wniosku do sądu. Koszt to 246 zł brutto.

Wypisy, czyli kopie aktu notarialnego (oryginał zawsze zostaje u notariusza), to koszt maksymalnie 6 złotych netto za stronę.

Dalej czekają nas opłaty sądowe, czyli 100 zł za założenie księgi wieczystej (jeśli nie była założona wcześniej) i 200 zł za wpis w dziale II, czyli informacje o właścicielach. Zostaną one pobrane przez notariusza.

 

Dodatkowe opłaty przy kredycie hipotecznym.

W przypadku zakupu nieruchomości przy pomocy kredytu hipotecznego pojawia się kilka dodatkowych kosztów. Jest to opłata sądowa w wysokości 200 zł za wpis hipoteki i 19 zł za podatek od czynności cywilnoprawnych. Ten podatek pobiera notariusz w przypadku, gdy to on składa wniosek o wpis hipoteki. W przypadku, gdy samodzielnie składamy taki wniosek należy pamiętać o zapłaceniu podatku we właściwym urzędzie skarbowym.

W przypadku kredytu hipotecznego należy pamiętać również o ewentualnej prowizji banku (jednak dzisiaj dostępnych jest dużo ofert z prowizją 0%) oraz o opłacie za wycenę nieruchomości (około 400 zł w przypadku lokalu mieszkalnego, 700 zł w przypadku domu).

Jeśli korzystamy z usług biura lub agencji nieruchomości może tutaj wystąpić prowizja biura, wynosi ona czasami nawet powyżej 3%.